Cute Programmer

Lu Li fell in love with her senior, a genius programmer, and inspires to work in his company after graduation. However, his company only recruits male programmers, so she disguises to enter. 

  • No. of episodes: 30
  • Genre: Romance, Friendship, Business
  • Original network: Tencent Video
  • Native title: 程序员那么可爱
  • Premiere: 10 Sep 2021

Teaser

Xing Zhao Lin

Jiang Yi Cheng

Bambi Zhu Xu Dan

Lu Li

Yi Da Qian

Chen Yi Ming

Tian Yi Tong

Jiang Zi Tong

Guan Xin

Gu Xiao Xi

Jun Sheng

Tang Xu

Sheng Lang Xin

Li Man

Zhao Zheng Yang

Wang Kai