Love O'Clock - Cdrama poster

Romance story between two opposite individuals, Lu Yun Zhi is the chief editor with strict time management and He Zhen is a rookie writer that has opposite body clock. One day, their body clock was switched and lives is disrupted. 

No. of episodes: 24
Genre: Romance, Comedy, Business, Fantasy
Native title: 恋爱生物钟
Original network: iQiyi

Premiere: 20 Jun 2021

Rating: 3 out of 5.
Love O'Clock - Peng Chu Yue
Love O’Clock – Peng Chu Yue
Love O'Clock - Sharon Wang
Love O’Clock – Sharon Wang

Trailer

Cast

Peng Chu Yue

Lu Yun Zhi

Sharon Wang Cheng Xuan

He Zhen

Ji Mei Han

Lin Tian Yi

Jerron Wu Di Fei

Han Shi

Guo Yun Qi

Qi Cheng

Tiffany Gao Tian Ni

Mi Si Wei

Sun Liang Jun

Jian Jia Lun

Dong Zhi Yi

Lin Yue

%d bloggers like this: