Love Unexpected

Love Unexpected

The drama is about a romance between a CEO with alexithymia and his bodyguard that apply the job for another motive.

No. of episodes: 24
Genre: Sports, Romance, Comedy
Native title: 不可思议的爱情
Original network: Mango TV

Premiere: 31 Jan 2021

Rating: 4 out of 5.
Love Unexpected Kris Fan
Love Unexpected – Kris Fan
Love Unexpected - Judy Qi
Love Unexpected – Judy Qi

Trailer

Cast

Kris Fan Shi Qi

Kris Fan Shi Qi

Xu Nuo

Judy Qi Yan Di

Judy Qi Yan Di

Ke Si Yi

Zha Jie

Zha Jie

Liang Zhi Xiao

Zhang Chu Xuan

Zhang Chu Xuan

Li Yun Zhu

Wang Xu Dong

Wang Xu Dong

Zhou Yan Xin

Shen Yao

Shen Yao

Lin Wen

%d bloggers like this: