After an accident, Gu Chuan is living with a robot heart for a decade with a condition of no major emotions to affect the function, including falling in love. 2020 Jiang Xiao Ning enter the company as an aspiring architect. 

No. of episodes: 36
Genre: Romance, Architecture, Fantasy, Sci-fi
Native title: 乌鸦小姐与蜥蜴先生
Original network: Tencent Video

Premiere: 26 Apr 2021

Rating: 3 out of 5.

Trailer

Cast

Fair Xing Fei

Jiang Xiao Ning

Allen Ren Jia Lun

Gu Chuan

Chloe Zhao Yi Huan

Zhao Yan

Wayne Liu Rui Lin

Xu Cheng Ran

Ge Shi Min

Su Man Lin

Jun Sheng

Tang Xu

Guan Chang

Qiao Meng Jia

Zhao Zheng Yang

Wang Kai

%d bloggers like this: