Moonlight - Cdrama 2021

The story of Chu Li entering her dream company Yuan Yue Publishing House after graduating, not knowing that it is just a beginning of a challenging path. Zhou Chuan is a renowned author who later discovers that Chu Li is his online friend that he trusts and confides in.

No. of episodes: 36
Genre: Romance, Business, Comedy
Native title: 月光变奏曲
Original network: iQiyi

Premiere: 20 May 2021

Rating: 4 out of 5.
  • Moonlight - Cdrama featuring THE9 Esther Yu and Ryan Ding Yu Xi
  • Moonlight - Cdrama featuring THE9 Esther Yu and Ryan Ding Yu Xi
  • Moonlight drama poster. Featuring Ryan Ding and Esther Yu
  • Moonlight Cdrama 2021 Iqiyi
  • Moonlight - Ryan Ding Yu Xi as Zhou Chuan
  • Moonlight - Esther Yu as Chu Li
  • Moonlight - Ryan Ding Yu Xi as Zhou Chuan

Trailer

Cast

Ryan Ding Yuxi

Ryan Ding Yuxi

Zhou Chuan

Yang Shi Ze

Yang Shi Ze

Jiang Yu Cheng

Ma Yin Yin

Ma Yin Yin

Gu Bai Zhi

Wang Ting

Wang Ting

Yu Yao

Paul Chun Pui

Paul Chun Pui

Chief Editor Xia

Jing Ru Yang

Jing Ru Yang

Du Niao Niao

Ye Xiao Wei

Ye Xiao Wei

Gu Yun Fei

%d bloggers like this: