Ni Chang

Xie Family is a silk merchant that was caught up in a conspiracy against them. Xie Xiao Ni became the only survivor and she works hard to get back on her feet in hopes to find the truth that causes her family's downfall. 

  • No. of episodes: 40
  • Genre: Romance, Historical, Business
  • Original network: Youku
  • Native title: 小女霓裳
  • Premiere: 20 April 2021

Teaser

Nicky Li Jia Qi

Xie Xiao Ni / Ni Chang

Bi Wen Jun

Ou-Yang Zi Yu

Will Song Wen Zuo

Su Wen Yu

Sun Jia Lu

Yan Wen Xiu

Zeng Qi

Yuan Xiang

He Ze Yuan

Cheng Tian

Gao Kai Yuan

Su Gong Ming

Xing En

Xie Feng / Wu Yi

Xiao Xiang Fei

Xiao Lu

Guo Jia Yi

Su Family's Maid