please feel at ease mr ling - drama poster

Please Feel at Ease, Mr. Ling

The drama is about the romance between Gu An Xi and Ling Yue. Gu An Xi chance upon the injured Ling Yue and brought him home to nurse back to health. What will happen when Ling Yue resumes back his identity?

  • No. of episodes: 24
  • Genre: Romance, Comedy, Business
  • Original network: Youku
  • Native title: 一不小心捡到爱
  • Premiere: 20 May 2021

Teaser

Terry Liu Te

Ling Yue / Xiao Ba

Rosy Zhao Lusi

Gu An Xi

Zhou Jun Wei

Gu An Sheng

Daisy Li Mu Chen

Gu Xin Er

Qi Pei Xin

Ling Sheng

Yana Zhang Yan

Ai Li

Lin Yin Jun

Xiao Yi Shan