Rebirth For You

Adapted from the novel Mu Nan Zhi (慕南枝). The historical drama took place in Jian An country, story of Jiang Bao Ning, the princess who did not want to be locked behind the palace walls. She met Li Qian, an Imperial Army leader by chance and they went under the radar to dig out truth behind cases.

No. of episodes: 40
Genre: Historical, Investigation, Politics, Romance, Action, War
Native title: 慕南枝
Original network: Tencent Video, iQiyi

Premiere: 17 Nov 2021

Rating: 4 out of 5.

Trailer

Cast

Ju Jing Yi

Jiang Bao Ning, Princess Jia Nan

Wang Zhuo Cheng

Zhao Xiao

Jiang Shan

Qing Ke

Wang Yi Ting

Li Dong Zhi

Li Yi Zhen

Gao Miao Rong

Li Yun Rui

Qing An

Song Xin Ran

Bai Su

Zhou Zhao Yuan

Emperor Zhao Yi

%d bloggers like this: