The Day of Becoming You

Accidentally switch their souls, a popular idol Jiang Yi and an entertainment reporter Yu Sheng Sheng swapped lives for a few days by force. Finally switched back but they are still caught in a complicated relationship that no one will understand. 

  • No. of episodes: 24
  • Genre: Romance, Comedy, Showbiz, Fantasy
  • Original network: iQiyi
  • Native title: 变成你的那一天
  • Premiere: 17 June 2021

Teaser

Liang Jie

Yu Sheng Sheng

Eden Zhao Zhiwei

Shen Po Qing

Zhou Shi Yuan

Pei Jia Shu

Zhao Yao Ke

Xu Shu Yi

Su Xun Lun

Cheng Le Yi