The Ferryman Legends Of Nanyang 3

Xia Dong Qing is a perfectly normal human with a pair of extraordinary eyes, Yin Yang Eyes. Finally found a job at Convenient store 444 but only for the night shifts. He works with Zhao Li, a soul ferryman and also the store owner. 

No. of episodes: 36
Genre: Horror, Supernatural, Mystery, Thriller
Native title: 灵魂摆渡之南洋传说
Original network: iQiyi

Premiere: 24 Aug 2021

Rating: 3 out of 5.
  • The Ferryman Legends Of Nanyang Cdrama Poster 2
  • The Ferryman Legends Of Nanyang Cdrama Poster
  • The Ferryman Legends Of Nanyang 1
  • The Ferryman Legends Of Nanyang 2

Trailer

Cast

Lawrence Wong

Lawrence Wong

Xia Dong Qing

Kate Kin Kai De

Kate Kin Kai De

Olivia Wang Xiao Ya

Qi Yu Wu

Qi Yu Wu

Zhao Li

Jojo Goh Li Xuan

Jojo Goh Li Xuan

Yan Luo Wang, Yama King

Jeanette Aw Xuan

Jeanette Aw Xuan

Jiu Wei Hu

Darren Chiu Kai Wei

Darren Chiu Kai Wei

%d