Time Flies and You are Here

Set in the Song Dynasty, Zhao Xiao Qian and Xie Xiao Man were tied together due to contract. Due to the status, Xie Xiao Man will never be allowed to be Zhao Xiao Qian's legal first wife.  

  • No. of episodes: 32
  • Genre: Romance, Friendship, Historical, Contract Relationship
  • Original network: Tencent Video
  • Native title: 雁归西窗月
  • Premiere: 20 May 2021

Teaser

Joseph Zeng Shun Xi

Zhao Xiao Qian / Han Che

Liang Jie

Xie Xiao Man

Li Jiu Lin

Zhong Zi Yan / Xing Zhou

Fan Zhi Xin

Zhong Zi Yan / Xing Zhou

Liu Luo Xi

Meng Su Wei / Ming Gu

Li Xin Ze

Yan Bo Yang / Zhan Zhi

Guan Chang

Shen Zhao Wen