Unforgettable Love

He Qiao Yan is a young handsome and capable man but he is rational and has a son that is different from other kids. He engaged a child psychologist Qin Yi Yue to help his son to recover and their romance bubbles from then. 

  • No. of episodes: 24
  • Genre: Romance, Business, Family, Friendship
  • Original network: iQiyi, Mango TV
  • Native title: 贺先生的恋恋不忘
  • Premiere: 10 Jul 2021

Teaser

Hu Yi Xuan

Qin Yi Yue

Lennon Sun Si Cheng

He Wei Fei / Xiao Bao

Jerry Yu Yi Jie

Wen Gu

Sheng Hui Zi

Yang Ruo Wei

Wu Chen Xu

Ning Fang

Shi Qing Yan

Lin Wei