Use For My Talent

A romantic comedy about Gu Ren Qi and Shi Shuang Jiao. Gu Ren Qi is the founder of a cleaning company, he did not have a good childhood which caused his closed-up personality and later mysophobia. Shuang Jiao lost her mother to a car accident and became a slovenly person.
  • No. of episodes: 24
  • Genre: Romance, Business, Comedy, Mental Health
  • Original network: Netflix, Mango TV
  • Native title: 我亲爱的小洁癖
  • Premiere: 9 May 2021

Teaser

Jasper Liu Yihao

Gu Ren Qi

Shen Yue

Shi Shuang Jiao

Dai Yun Fan

Lu Xian

Yan An

Shi Jun Jie

Su Meng Di

Zhu Yan

Charles Lin Bai Rui

Li Dong Xian

Wang Shi Rui

Wang Qian Qian

Tan Quan

Wu Yan

Xiao Ran

Hu You

Li Xiao Chuan

Shi Ying Xiong