You Are My Glory

The romance between long-lost high school friends reunited after more than a decade. Yu Tu is an aerospace engineer that struggles between dream and bread. Qiao Jing Jing is a popular female actress. 

  • No. of episodes: 32
  • Genre: Romance, E-sports, Comedy, Friendship
  • Original network: WeTV, Tencent Video
  • Native title: 你是我的荣耀
  • Premiere: 26 Jul 2021

Teaser

Dilraba Dilmurat

Qiao Jing Jing

Pan Yue Ming

Guan Zai

Hu Ke

Sister Ling
(Jing Jing's Manager)

Ian Wang Yan Lin

Cui Liang

Sun Ya Li

Xiao Zhu 
(Jing Jing's assistant)

Zheng He Hui Zi

Pei Pei
(Jing Jing's best friend)